OXY NP 5.12

OXY NP 5.12  je organo-mineralno, peletirano gnojivo s organskim dušikom i prirodnim fosforom. 

Visok sadržaj organske tvari i prirodan fosfor potiče razvoj korijenovog sustava i rast sadnica.

Idealan je za gnojidbu prije sadnje i prije presađivanja sadnica kao i za osnovnu gnojidbu žitarica, povrća i voća. 

Gnojivo OXY NP 5.12 je posebno pogodno za kisela tla siromašna fosforom kao i za kulture koje su osjetljive na dostupnost i raspoloživost fosfora (žitarice, repa i drvenaste biljke).

 

OXY NP 5.12 je organo-mineralno gnojivo s organskim dušikom i prirodnim fosforom.  Visok sadržaj organske tvari i prirodan fosfor potiče razvoj korijenovog sustava i rast sadnica. Idealan je za gnojidbu prije sadnje i prije presađivanja sadnica kao i za osnovnu gnojidbu žitarica, povrća i voća.

Zbog visokog  sadržaja prirodnog fosfora, gnojivo OXY NP 5.12 je posebno pogodno za kisela tla siromašna fosforom kao i za kulture koje su osjetljive na dostupnost i raspoloživost fosfora (žitarice, repa i drvenaste biljke). Osim što stimulira razvoj korijenovog sustava, dovoljne količine fosfora i dušika u tlu imaju znatan utjecaj na oplodnju, pa su klasovi puniji, a zrno teže.  Kod drvenastih kultura – stablašica ( vinova loza, voćke, masline isl.) za vrijeme njihovog rasta, visok sadržaj fosfora potiče razvoj korijena, drva i pupova.

Postepeno otpuštanje hraniva , osigurava kontinuiranu opskrbu biljke tijekom  vegetacije, a ujedno pomaže održavanju organskog sastava tla i potiče mikrobiološku aktivnost.

 
Preuzmite dokument:
OXY I BIO-PROTAN GNOJIVA - Brošura   (4.14 MB)
OXY I BIO-PROTAN GNOJIVA - Letak   (2.32 MB)
OXY NP 5.12 - Certifikat   (244.58 KB)
 
  kg/ha vrijeme primjene
Ječam, zob, raž 600-700 prije sjetve
Ozime Žitarice 500-800 prije sjetve
Kukuruz, suncokret 700-800 prije sjetve
Krmno bilje 500-700 prije sjetve
Soja,duhan 500-700 prije sjetve
Krumpir, repa, rajčica 500-800 prije sadnje/presađivanja
Hortikultura – sadnice 400-500 prije sadnje
Povrće – plastenici  400-700 prije presađivanja

Preporuka gnojidbe je orijentacijska i može varirati ovisno o plodnosti tla, sadržaju hranjiva u tlu i potrebama kultura.
 

 • Nema posebnih uvjeta rukovanja
 • Skladištiti u suhom i natkrivenom prostoru
   

25 kg

Ukupni dušik (N) 5 %
Organski dušik (N) 5 %
Fosfor (V) oksid (P2O5) ukupno 12 %
Organski ugljik (C)  20 %
Organska tvar 40 %

PREDNOSTI  OXY ORGANSKIH  PELETIRANIH GNOJIVA U OSNOVNOJ I DOPUNSKOJ GNOJIDBI TLA:

 • Postepeno i kontinuirano otpuštanje hraniva
 • Nema gubitaka ispiranjem
 • Ne zagađuju podzemne vode i ne sadrže štetne tvari i elemente
 • Potiču mikrobiološku aktivnost tla i povećavaju  sadržaj organske tvari
 • Popravljaju vodozračne odnose u tlu
   

Kontinuiranom primjenom OXY granuliranih gnojiva podiže se kvaliteta tla, a time i  poljoprivredna proizvodnja u smislu povećanja kvalitete i kvantitete.  

Formulacija:

peleti 3-5 mm
 

Proizvođač:

DELTA s.a.s. , Via IV Novembre 24,  37050 S.Pietro diM orubio Verona, Italy
 

Distributer:

OXY ECOLOGY j.d.o.o. , Kochova 3, Pula

 
Pošaljite upit za OXY NP 5.12

Sva gnojiva su dozvoljena u ekološkom uzgoju u skladu sa EU REGULATIVOM 834/2007 i 889/2008.

  Oxy i Bio-Protan gnojiva - Sve